Over Dorpsbelangen

Doelstelling

Het doel van Dorpsbelangen Dalen is:
• het leefbaar houden en verbetering van de leefbaarheid van het dorp Dalen
• het behartigen van de belangen van Dalen en haar inwoners bij de daarvoor in aanmerking komende instanties

Wij trachten dit doel te bereiken door:
• bevordering van de contacten tussen de inwoners onderling
• aanspreekpunt te zijn voor de Gemeente, Provincie, andere instanties en voor bedrijven, verenigingen en commissies in het dorp.

Contact

U kunt contact opnemen met Dorpsbelangen Dalen via e-mail of Facebook.

Harry Lamberts, voorzitter
Mariska Roossien, secretaris