‘T löp niet lös – Glasvezel Zuidenveld

‘T löp niet lös door Jan Zwiers

Volle zalen bij de informatiebijeenkomst en rond de tweehonderd vrijwilligers. Miljoenen euro’s steun van de provincie Drenthe, Gemeente Coevorden en Rendo. Dat
zegt iets over het belang van Glasvezel!

Om me heen hoor ik vele enthousiaste verhalen. Ik voel de sfeer van samen optrekken, van inwoners die het een geweldige actie vinden om glasvezel met elkaar aan te leggen.

Toch is er ook nog een groep inwoners die denkt dat het misschien wel meevalt en dat het allemaal niet zo nodig is. Uitspraken als, ‘we redt oes d’r best met zo as ’t is’, ‘snel zat en wat veur gedoe kriej der van’, ‘ik bin ’t niet neudig’, hoor ik nog af en toe voorbijkomen.

Grote bedrijven leggen geen glasvezel aan in gebieden waar
het voor hen commercieel niet interessant is. We móeten het wel zelf doen, want we hebben het echt nodig. Voor de agrarische sector en andere ondernemers is het écht dringend nodig. Nieuwe bedrijven en toeristen komen eerder hier naartoe als we goed internet hebben. Dat is belangrijk voor de economie. Ook voor de particuliere inwoners met steeds meer computers, tablets en telefoons en andere apparatuur die werkt via wifi. Tel daar bij op dat onderzoek uitwijst dat het internet gebruik de komende 3 tot 5 jaar met 600% toeneemt. Dus, ‘HET LÖP NIET LÖS’.

Dit is de kans om mee te doen! En ook nog eens zonder aansluitkosten. Ik ben me er van bewust dat de uitleg misschien niet iedereen raakt of aanspreekt. Toch hoop ik dat mensen dan maar uit solidariteit of met een blik richting onze jongeren in de regio mee gaan doen. Immers het abonnement dat u afsluit hoeft niet duurder te zijn dan uw huidige abonnement.

Ik roep u graag op om in ieder geval voldoende informatie in te winnen om een goede afweging te kunnen maken. Dan kunt u zelf ook iets zeggen over het belang van glasvezel!

Jan Zwiers

Bron: Glasvezel Zuidenveld