Glasvezel Zuidenveld: Glasvezel op de radar!

Radar

We kunnen trots zijn op wat wij (ja ook u!), bereikt hebben tot nu toe met onze glasvezelplannen. Ongetwijfeld hebben velen van u onlangs de uitzending van RADAR gezien waarin pijnlijk duidelijk werd hoe zwaar de kluif is waar een bewonersinitiatief zich in vast bijt.

Trots

In die bewuste uitzending bleek dat het altijd heel wat voeten in de aarde heeft voordat bewoners zelf hun eigen netwerk kunnen gaan aanleggen. ALS ze überhaupt al de kans krijgen om dat te doen. Dus we zijn in de eerste plaats trots. Trots op wat we hier samen met u allen, onze medebewoners, aan het realiseren zijn: ons EIGEN netwerk! En omdat wij, de bewoners van de gemeente Coevorden, dit met elkaar en voor elkaar doen, willen wij ook dat onze medebewoners tevreden zijn met wat we aan het bouwen zijn. Daarom kijken we niet alleen blij en trots vooruit, naar de gebieden waar we schouwen, graven en gaan aansluiten. We kijken ook terug, naar de gebieden waar we geschouwd, gegraven en aangesloten hebben. En we vragen aan de bewoners van die gebieden: hoe is het gegaan?

Tevredenheid

Omdat wij deze klus niet alleen mét elkaar maar ook vóór elkaar doen, streven wij naar een zo groot mogelijke tevredenheid onder onze medebewoners. En wij willen ook helder en transparant zijn naar u toe. We leggen graag uit waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier uitgevoerd of aangelegd moeten worden. Dus wij gaan ook de aanleggebieden in en voeren een enquête uit, of vragen gewoon her en der aan bewoners:”Wat vond en vind je er van”?
Ondervraagde bewoners van een aantal straten in Oosterhesselen gaven desgevraagd aan dat de aanleg in hun buurt, straat en eigen tuin 100% was meegevallen. Soms was er wat ontevredenheid over het weer inzaaien van de graafsporen in de bermen. Dat blijkt echter veroorzaakt te worden door de droge periode die we achter de rug hebben. Er wordt bij extreem droog weer niet ingezaaid, omdat het zaad dan toch niet zal kiemen.

Enquête

Onze vrijwilligers hielden onder de eerste 100 echte gebruikers van het netwerk een enquête met als onderwerp de tevredenheid met de aansluiting en met de diensten van de providers. De resultaten van zo’n onderzoek geven ons aanknopingspunten om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de providers of met de leveranciers van de televisiediensten. Er worden nu dankzij deze enquête door de providers specifieke tests van de diensten uitgevoerd onder de gebruikers. En met de resultaten van onze enquête en van deze tests kunnen de providers en de leveranciers van de televisiediensten dan weer aan de slag om verbeterpunten te verwerkelijken.

Voor elkaar en met elkaar

Het is inderdaad een hele kluif, zo’n netwerk aanleggen en dan ook nog zorgen dat de gebruikers er happy mee zijn. Maar we doen het graag. Want we doen het voor elkaar, en met elkaar!

blogdatum: 17 september 2020

bron: glasvezel Zuidenveld