Glasvezel – Wat, waar en wanneer

Hoe is de stand van zaken nu?

Vrijwel het gehele glasvezelnetwerk dat naar aanleiding van ons bewonersinitiatief wordt aangelegd, gebeurt onder de grond en is dus onzichtbaar voor de bewoners. Met uitzondering van zeven zichtbare elementen, de wijkcentrales of PoPs. De eerste en grootste wijkcentrale is inmiddels geplaatst in Gees. De overige 6 PoPs zijn van een kleiner model. Waar moeten we aan denken bij ‘groot’? Net geen 15m2. Een relatief klein betonnen huisje waar alle verbindingen voor Gebied I vandaan komen. Elke woning krijgt een eigen glasvezelkabel, vanaf de PoP tot in de meterkast. De PoPs zijn dus cruciale onderdelen van het netwerk. De locaties van de PoPs zijn zorgvuldig gekozen en maken het mogelijk dat we ieder huis aan kunnen sluiten zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies van het signaal. Op verzoek van Glasvezel Zuidenveld heeft de gemeente op verschillende plaatsen hiervoor grond beschikbaar gesteld.

Ondergrondse boringen

Ook belangrijk voor het tot stand komen van het netwerk: ondergrondse boringen. De gemeente Coevorden is bijvoorbeeld rijkelijk voorzien van allerlei waterwegen. Daar moet op veel plaatsen een glasvezelkabel onderdoor worden gelegd. Dit gebeurt door middel van gestuurde boringen. Recent is er bijvoorbeeld bij Zwinderen onder de Hoogeveense Vaart door geboord. Simpel gezegd wordt er aan beide zijden van het kanaal op enige afstand van de oever een gat gegraven. Aan de ene kant van het kanaal wordt een grote boormachine geplaatst, de ‘Ditch Witch’. Een grote boorkop verdwijnt de grond in en wordt steeds weer verlengd met lange metalen buizen. De bediener van de boormachine staat in voortdurend contact met een medewerker die met een speciaal apparaat meet hoe de boorkop zich onder de grond verplaatst en die aan de man op de boormachine doorgeeft of en hoe de boorkop bijgestuurd moet worden. Een mooi staaltje techniek dat ervoor zorgt dat de boorkop uiteindelijk exact in het vooraf daarvoor gegraven gat aan de overkant van de vaart weer aan de oppervlakte komt!

De schouw gaat ondertussen zo voorspoedig dat de schouwer inmiddels ook al in Gebied II aan het schouwen is. Kortom: de aanleg van het netwerk verloopt vlot!

Eerste activaties

Hoe verloopt de aanleg nu verder? In oktober en november worden de glasvezelkabels in de nu overal ingegraven buizen van het hoofdtraject geblazen en in november starten dan ook de huisaansluitingen. Dat wil zeggen dat de glasvezelkabel dan de woningen in gebracht wordt en dat het glasvezelaansluitpunt, een klein wit kastje, wordt gemonteerd daar waar dat met de schouwer is afgesproken. Zodra het witte kastje op z’n plek zit, wordt nog eens goed doorgemeten of de verbinding aan de kwaliteitseisen van Glasvezel Zuidenveld voldoet. Is dat het geval, dan geeft het computersysteem van de aannemer dit automatisch door aan de systemen van de providers. De provider maakt voor het betreffende adres een afspraak zodat een monteur het modem kan komen installeren en de bewoner gebruik kan gaan maken van zijn supersnelle internetverbinding. Kortom: in december kunnen de eerste bewoners van Gebied I hoogstwaarschijnlijk al gebruik maken van ons eigen glasvezelnetwerk!

Foto collage Glasvezel Zuidenveld

Bron: Glasvezel Zuidenveld
Blogdatum: 28 oktober 2019
Auteur: Marja Jonkers