Glasvezel bewegen binnen onze grenzen

Binnen en buiten

We zitten veel binnen, al een paar weken. Logisch dat we inmiddels wel weer eens wat meer willen bewegen! En als de zon dan ook nog zo goed z’n best gaat doen, dan wordt het ineens best moeilijk om op de bank te blijven zitten gamen of netflixen.
Gelukkig beginnen we er met z’n allen aan te wennen: bewegen binnen onze grenzen. We klussen in huis en tuin en als we daar iets voor nodig hebben, brengen we een kort, efficiënt bezoekje aan de bouwmarkt of het tuincentrum.
Het regeringsbeleid en de richtlijnen van het RIVM lijken een gunstig effect te hebben op de verspreiding van het virus en het aantal slachtoffers dat deze crisis eist. Waarschijnlijk zullen we dus nog wel even op deze manier door moeten gaan met bewegen binnen onze grenzen, om ons hier samen doorheen te slaan.

Voortgang

Ook bij Glasvezel Zuidenveld bewegen we alleen binnen de voorgeschreven grenzen. De aanleg van het netwerk wordt voortgezet, maar binnen de richtlijnen die daarvoor gelden. Zoals we al eerder meldden, wordt er ‘gewoon’ geschouwd en worden er huisaansluitingen gemaakt, met in acht neming van de noodzakelijke afstand en de noodzakelijke hygiëne en uiteraard met respect voor wat u wilt. We gaan alleen uw woning binnen, als u het daar uitdrukkelijk mee eens bent.
De graafwerkzaamheden voor het glasvezelnetwerk zijn en worden voortgezet, maar wel op iets kleinere schaal dan voorheen. Er werken alleen mensen in deze ploegen die daar bewust zelf voor gekozen hebben. Voordeel is dat er vlot doorgewerkt kan worden nu het zo stil is op straat. Dankzij de mensen die nu gewoon doorwerken, kan de vertraging die de bouw van ons glasvezelnetwerk oploopt door de coronacrisis nog enigszins beperkt blijven. Al dienen de bewoners van het laatste aanleggebied er wel rekening mee te houden dat we de einddatum van het project iets zullen moeten opschuiven.

bron: http://blog.glasvezelzuidenveld.nl/we-blijven-binnen/

Gepubliceerd door: Marja Jonkers dd.7 april 2020