Een PoP in het plantsoen?

Een PoP in het plantsoen?
Nee, hiermee bedoelen we geen verloren speelgoed, maar een ‘Point of Presence’, ook wel ‘wijkcentrale’ genoemd. Vanuit zo’n PoP of wijkcentrale lopen alle glasvezelverbindingen naar de woningen in de omgeving. De PoP zelf wordt, uiteraard, ook ‘gevoed’ met een glasvezelkabel.

Doelmatige cirkel
Op onze 32 informatieavonden legden we al uit dat het netwerk per PoP-gebied wordt aangelegd. Het glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden is ontworpen in de vorm van een ring, een cirkel waar alle PoPs deel van uit maken. Stel dat er ergens een storing ontstaat op deze cirkel, dan merken de bewoners aan beide zijden van de storing daar niets van, omdat dankzij het cirkelvormige ontwerp het signaal dan gewoon vanaf de andere kant van de cirkel hun woning bereikt. Bij een cirkelvormig ontwerp merken bewoners dus meestal niets van eventuele storingen. Daarnaast wilden we alles om financiële redenen zo sober en doelmatig mogelijk aanleggen.

Hoofdring
Op basis van de bovenstaande twee voorwaarden hebben de ingenieurs van de aannemer het traject van de hoofdring ontworpen en de zeven benodigde Pops een plek in deze hoofdring toegekend. De locaties van de PoP’s zijn zorgvuldig gekozen en maken het mogelijk dat we ieder huis aan kunnen sluiten zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies van het signaal. Van het traject van de hoofdring kan om technische redenen niet worden afgeweken. De hoofdring zelf is op 2 plaatsen aangesloten op het landelijke datanetwerk. Dat is de reden waarom de PoP in Gees als eerste wordt geplaatst: daar koppelen we in op het landelijke datanetwerk.

Het traject van de hoofdring loopt uiteraard zoveel mogelijk over grond van lokale en provinciale overheden. De PoP’s komen dus op gemeentegrond te staan. De aannemer heeft samen met de gemeente Coevorden bekeken welke plaatsen daarvoor geschikt zouden zijn. Vaak is dat aan de rand van een plantsoen of trapveldje. De Pops zijn relatief kleine gebouwtjes en kunnen dus vergunningsvrij gebouwd worden. Op een later moment, als alle PoPs geplaatst zijn, zullen deze betimmerd worden en zullen rondom de Pops struiken worden geplant.

Wat gebeurt er in een PoP
Eigenlijk niets. In een PoP bevinden zich rekken met glasvezelkabels. Geen bewegende delen, geen airco, alleen maar glasvezelkabels. Op andere plaatsen in Drenthe waar Pops staan, is nog niets gebleken van overlast. In gemeente De Wolden staan zelfs exact dezelfde wijkcentrales en ook daar is tot nu toe nog geen overlast ervaren door omwonenden.

Woont u dichtbij een Pop-locatie, dan zult u te zijner tijd zien dat de plaatsing van de PoP secuur wordt voorbereid.  Vervolgens komt er een grote kraan die de PoP exact op de juiste plaats neerzet. Zolang het netwerk in de omgeving van de PoP wordt aangelegd, zal er af en toe een monteur de Pop in gaan om daar kabels aan te sluiten. Als het netwerk er eenmaal ligt en alle woningen in de omgeving zijn aangesloten op de Pop, gebeurt er niet veel meer. Af en toe zal er een monteur even de PoP in gaan, maar daar blijft het dan ook bij.

Plaatsing eerste PoP van Glasvezel Zuidenveld
Donderdag 22 augustus werd de eerste PoP van ons glasvezelnetwerk geplaatst in Gees en wel bij het trapveldje aan de Oude Steeg/Wethouder Euvingstraat. Iedereen die benieuwd was hoe dat eigenlijk gaat, was uitgenodigd om te komen kijken!

Bron: Glasvezel Zuidenveld
Blogdatum: 22 augustus 2019
Auteur: Marja Jonkers