Windenergie

De opwekking van duurzame energie door middel van kleine windmolens is in de gemeente Coevorden een mogelijkheid. De gemeente Coevorden heeft geen ruimte meer voor grote windmolens die op grote afstand zijn te zien. 

De gemeente heeft ruimte om kleine windmolens voor eigen gebruik te plaatsen. Voordat een vergunning verleend kan worden, moeten de noodzakelijke procedure voor een vergunning doorlopen worden.
De werkgroep ziet wel mogelijkheden om samen met ondernemers deze kleine windmolens te realiseren, als dat mogelijk is binnen het bestemmingsplan ‘Facet kleine windmolens gemeente Coevorden’. 

De werkgroep kijkt ook naar de mogelijkheden van samenwerking door bijvoorbeeld het oprichten van een energiecoöperatie met en voor inwoners, gekoppeld aan deze windmolens. 
Op deze wijze kunnen groepen inwoners duurzame energie opwekken. Wij denken hierbij aan de samenwerking tussen bijvoorbeeld landbouwers en inwoners. 

Meer informatie:
Kleine windmolens op de boerderij: kijk op www.eazwind.nl
Kleine windmolens: kijk op www.windmolensopmaat.nl 

Meer lezen?

Lees meer over duurzaamheid, energie en alle achtergronden op de pagina Interessante links.

Themafoto: Gerd Altmann/Pixabay