Duurzaam Dalen

DuurzaamDalen is als werkgroep in 2017 ontstaan. DuurzaamDalen richt zich op een groot aantal onderwerpen zoals energie besparen en zijn er projecten voor deelauto’s, laadpalen en zonnepanelen.
Omdat het aardgasvrij maken van Dalen één van de grote speerpunten is geworden en daar zoveel informatie over kwam, is een speciale projectgroep opgericht: Project AardgasvrijDalen.
Vanwege de vele ontwikkelingen is vervolgens besloten om voor de werkgroep DuurzaamDalen en de Projectgroep AardgasvrijDalen elk een website in het leven te roepen: DuurzaamDalen.nl. en AardgasvrijDalen.nl 

Website DuurzaamDalen

De website DuurzaamDalen is gelanceerd in het voorjaar van 2024.
Op de website DuurzaamDalen vind je informatie over het zelf verduurzamen van je huis en over gezamenlijke projecten in het dorp of in je buurt.

Verduurzamen van je huis

Hoe kun je je huis verduurzamen en zo energie en kosten besparen?
Je vindt op de site onder Thuis verduurzamen tips over over het verminderen van je aardgasverbruik, zonnepanelen en het aanleggen van infiltratiekratten om het hemelwater op te vangen en geleidelijk te benutten voor je tuin. Je kunt lezen wat energiecoaches voor je kunnen doen en ook een gratis scan van de energiecoach aanvragen. Voor veel maatregelen zijn subsidies beschikbaar.

Verduurzamen van je buurt

Wat kun je als dorp of met je buurt ondernemen om Dalen duurzamer te maken? Onder Verduurzaam je buurt vind je informatie over projecten als deelauto’s, laadpalen, de Zonneroute A37 en andere vormen van gezamenlijk zonne- en windenergie opwekken.

Website Project Aardgasvrij Dalen

Het Project AardgasvrijDalen heeft betrekking op de bebouwde kom van het dorp Dalen met circa 1450 huishoudens. Het Project AardgasvrijDalen wil in samenwerking met de gemeente Coevorden iedereen actief betrekken bij de energietransitie waarbij we als dorp uiteindelijk aardgasvrij worden.
Er is naast de landelijke ISDE-subsidie een projectsubsidie vanuit het Project AardgasvrijDalen beschikbaar waar je gebruik van kan maken. 

Op de website van het Project AardgasvrijDalen vind je alles over:

Meer informatie?

Wilt u meer weten, stuur dan een mail: info@duurzaamdalen.nl.