Duurzaam Dalen

In 2017 is vanuit de Dorpsvisie Dalen de werkgroep Duurzaamheid ontstaan. De diverse disciplines waren te omvangrijk en divers voor een kleine groep mensen om alle onderwerpen goed te kunnen ondersteunen.

Het doel van de werkgroep Duurzaam Dalen (DD) is om te zorgen dat ons dorp duurzaam en klimaatbestendig wordt en streeft naar een energie-neutraal Dalen in 2040.  

We kiezen daarbij een breed perspectief binnen het onderwerp duurzaamheid. Thema’s zijn onder andere de afkoppeling van hemelwater, het aanschaffen van deelauto’s en het realiseren van laadpalen voor elektrische auto’s. Ook het plaatsen van zonnepanelen in en om ons dorp en gasloos wonen vinden bij wij belangrijk. Tevens is er belangstelling voor de zogenaamde kleine windmolens.

Het uitgangspunt is, dat de bewoners gezamenlijk bepalen hoe ze op de lange termijn ons dorp en de omgeving zouden willen inrichten, en dat we dat als werkgroep ondersteunen door mensen bij elkaar te brengen, te inspireren en te zorgen dat er een plek is waar mensen met ideeën en initiatieven naar toe kunnen. We willen graag individuele, lokale en regionale oplossingen met elkaar verbinden.

Wij willen iets doen, iets tastbaars bijdragen aan een kwalitatieve leefgemeenschap, nu en voor de toekomstige generaties. We doen dit door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Burgers leveren zo een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van hun eigen omgeving. Zou het niet mooi zijn als we zelfvoorzienende dorpen kunnen worden?

Zo helpen we onszelf en de generaties die na ons komen aan een betere wereld!

Meer informatie?

Lees meer over duurzaamheid, energie en alle achtergronden op de pagina Interessante links.

Of stuur een mail: info@duurzaamdalen.nl

Naar de website Aardgasvrij Dalen

Op de website AardgasvrijDalen.nl is alle informatie te vinden over het aanvragen van subsidies voor het verduurzamen van je woning.

Themafoto: Gerd Altmann/Pixabay