Dag van de duurzaamheid

De raadswerkgroep Duurzaamheid van de gemeenteraad in Coevorden, organiseert op zaterdag 7 oktober de ‘Dag van de Duurzaamheid’. Tijdens deze dag wil de raadswerkgroep met inwoners in contact komen over het onderwerp duurzaamheid.

Duurzaam Dalen geeft er een workshop over Aardgasvrij Dalen. Ook is er een workshop over de Zonneroute A37 en hoe je daar als inwoner aan deel kunt nemen.

Algemeen deel en twee workshoprondes

De dag is van 9.30 tot 15.00 uur. Er wordt gestart met een algemeen deel en je kunt aan twee workshoprondes meedoen. Locatie is het gebouw van De Nieuwe Veste aan de Van Heeckerenlaan in Coevorden. Deelname is gratis. 

De rode draad tijdens de dag is wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid en wat je daarvoor nodig bent. Je kunt naar zes verschillende workshops. 

 1.  Intergas: producent van cv-ketels in Coevorden. Zij geven informatie over de voordelen die de aanschaf van een hybride warmtepomp geeft en wat hier al zo bij komt kijken m.b.t. ruimte en installatie.
 2. Gemeente Coevorden en Anita Speelman (Energiecoach): zij lichten toe hoe je van het aardgas af kunt en hoe je je kunt aansluiten bij de warmtetransitievisie van de gemeente.
 3. Drents Energieloket/NMF Drenthe: vertelt waarom het  isoleren van je woning de eerste stap moet zijn en waar eventuele subsidies zijn te verkrijgen.
 4. Duurzaam Dalen, Werkgroep Proeftuin aardgasvrije wijk Dalen:  informatie over het proces hoe het dorp Dalen van het aardgas af komt.
 5. Klavertje 4 Holstloot : vertelt iets over de Zonneroute A37 en jouw participatie en lokaal eigendom hierin. 
 6. Drentse KEI :Deze Drentse Koepel Energie-Initiatieven (KEI) helpt inwoners van Drenthe die een initiatief of coöperatie in hun buurt of dorp willen opstarten. Zij vertellen iets over opwekprojecten. Dat gaat over panelen op je eigen dak, een collectief dak of een zon-op-land project.  

Programma

De Dag van de Duurzaamheid begint om 9.30 uur met een inloop. Het programma start om 10.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.30 – 10.00 uur Inloop 
 • 10.00 – 10.20 uur Plenaire aftrap
 • 10.30 – 11.30 uur Workshopronde 1
 • 12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch ( soep en broodjes )
 • 13.30 – 14.30 uur Workshopronde 2
 • 15.00 uur      Afsluiting

Informeren en ophalen

De raadswerkgroep organiseert deze dag om inwoners te informeren over de energietransitie en dan met name over het gedeelte warmte. Ook wil ze ophalen welke vragen inwoners hebben en wat er speelt op dit gebied. Met de opgehaalde kennis gaat de raadswerkgroep terug naar de collega-raadsleden en het college van de gemeente Coevorden. 

Raadswerkgroep 

De raadswerkgroep duurzaamheid is in 2018 in het leven geroepen.  In 2019 organiseerde de raadswerkgroep een congres over biodiversiteit, in 2020 een Mini-Klimaatconferentie met Helga van Leur. En in 2021 organiseerde de werkgroep een webinar over duurzaam verwarmen..  

Aanmelden

Via deze link https://www.coevorden.nl/aanmeldformulier-dag-van-de-duurzaamheid kun je je aanmelden voor deelname aan de dag en voor 1 of 2 workshops. Dat kan tot zaterdag 30 september.