Werkgroep Zorg voor elkaar

Bij de werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ kunnen mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben op het gebied van welzijn en zorg een beroep doen op deze werkgroepleden. Dit als ze dit niet direct neer willen leggen bij een professionele organisatie.

Omkijken naar elkaar vinden we belangrijk, in deze tijd waarin veel mensen door welke oorzaak ook, erg op zichzelf gericht zijn. We vinden het fijn wanneer hulp geboden kan worden in je omgeving als dit nodig is! Als je iemand kent die dat niet zelf kan, geef dit dan, in overleg met de betreffende persoon, door naar de werkgroep, of misschien kan je zelf hulp bieden!

Ons principe daarbij is altijd dat mensen hun eigen regie houden!
Eenzaamheid heeft daarbij onze speciale aandacht.

De Werkgroep heeft in januari 2020 het Zorgboekje uitgebracht.
Downloadlink: Zorgboekje Dalen

Foto omslag Zorgboekje voor Dalen

Wilt u weten wat er aan vraag en aanbod is voor hulp, zorg en welzijn, kijkt u dan bij Organisaties op deze website of zoek contact met Nei Naoberschap.

Wilt u meer weten over de werkgroep, neem dan via de mail contact met ons op zorgvoorelkaardalen@gmail.com