Werkgroep Groen

De Werkgroep Groen is in het leven geroepen om de wensen van de bevolking, genoemd in de Dorpsvisie, uit te voeren.
In hoofdzaak was de wens dat er meer onderhoud aan de beplanting moest worden uitgevoerd. De gemeente heeft de laatste jaren veel beplanting vervangen, waardoor het een stuk is verbeterd.

De werkgroep heeft haar taak wat breder opgepakt en zet zich in voor de natuur in de bebouwde kom en daarbuiten met ook oog voor andere belangen.

De Werkgroep Groen is in overleg gegaan met de gemeente voor het realiseren van bloemrijke akkerranden. Dat heeft geleid tot mooie randen langs het voormalige Zuidenveldterrein en de route langs de Daoler Tuun naar Center Parcs.

De werkgroep organiseert in het voorjaar een zwerfafval-opruimdag: Dalen Schoon!

Wilt u meer weten, dan kunt u via mail contact met ons opnemen.