Dorpsvisie 2017-2022 in vogelvlucht

In 2022 kijken we terug op 5 jaar Dorpsvisie. Eind oktober 2022 is hiervan de balans opgemaakt. Op deze pagina de resultaten in vogelvlucht.

Dorpsbelangen Dalen

Dorpsbelangen was initiatiefnemer van de Dorpsvisie met al zijn werkgroepen en van nog veel meer initiatieven. Iedereen die dat wil in Dalen en de wijde omgeving is aangesloten op glasvezel Dat is te danken aan een belangrijke bijdrage van Dorpsbelangen aan de werkgroep Glasvezel Zuidenveld.

Dorpsbelangen vernieuwt, ook in de uitstraling. Het nieuwe logo van Dorpsbelangen Dalen is de molensteen, waar alles om draait en waar alles samenkomt. Daar wordt de basis wordt gelegd voor de mooie projecten van de verschillende werkgroepen.

Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer en de Wandelwerkgroep

De werkgroep VVV heeft zich ingezet voor verbetering van de wegen. Denk hierbij aan het fietspad Looweg, de reconstructie de Bente en Fonteinstraat (bij de school). De wandelwerkwerkgroep is verantwoordelijk voor de aanleg van de vier aangeklede wandelroutes, inclusief beweegtoestellen en beweegpark.

Werkgroep Wonen

De werkgroep Wonen heeft onderzoek gedaan naar de woonbehoefte en een woningmarkt georganiseerd in de Spinde. Er zijn initiatiefgroepen gevormd, voor jongeren en ouderen. Zij gaan  aan de slag samen de gemeente en de provincie om woonruimte te realiseren. Iedereen die wil kan zich nog aansluiten.

Werkgroep Groen

De werkgroep Groen maakt Dalen bewust van biodiversiteit en het belang van groen, bijvoorbeeld door het uitdelen van mezenkasten en bloembollen. In samenwerking met de gemeente zorgen zij voor beter afgestemd groenonderhoud zowel in het dorp als ook in het buitengebied.

Werkgroep Speeltuinen

Dankzij een succesvolle fondsenwerving realiseerde de werkgroep Speeltuinen de aanleg van twee speeltuinen in Dalen waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Zaterdag 29 oktober worden de speeltuinen feestelijk geopend waarna alle kinderen kunnen spelen en we in Dalen twee ontmoetingsplekken rijker zijn.

Werkgroepen Nei Naoberschap en Zorg

De werkgroep Zorg heeft een zorgboekje uitgebracht en organiseren maandelijks ‘Bakkie Troost’ bij de begraafplaats. Uit deze werkgroep is Nei Naoberschap ontstaan. Zij koppelen hulpvragen vanuit de bewoners aan vrijwilligers die bijvoorbeeld helpen met onderhoud van de tuin, boodschappen doen en vervoer naar belangrijke afspraken.

Werkgroep AED Dalen-Wachtum

Verspreid over Dalen en Wachtum hangt een groot aantal AED apparaten die gebruikt kunnen worden in geval van een hartstilstand. Vrijwilligers kunnen worden opgeroepen om te reanimeren. De werkgroep is trots dat zoveel vrijwilligers hiervoor beschikbaar willen zijn.

Werkgroep SamenDalen

Samen Dalen is voortgekomen uit de Dorpsvisie. Het is een goed bekeken website geworden waarop het nieuws en aanbod van Dalen mooi wordt samengebracht door een grote groep vrijwilligers. 

Werkgroep Daoler Tuun

Iedereen kent de Daoler Tuun als het mooie park dat wordt onderhouden door vrijwilligers. De Daoler Tuun is steeds vaker het decor voor allerhande feesten en activiteiten waar veel mensen uit Dalen van genieten.

Werkgroep Duurzaam Dalen

De werkgroep Duurzaam Dalen zet zich in voor het algemene duurzamer maken van Dalen. Meer specifiek het helpen van de inwoners. Zo zetten zij zich in voor het Klavertje 4  Holsloot in de Zonneroute A37 waarbij de opbrengst van de zonnepanelen terugvloeit naar de omgeving.  Ook hebben zij het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken opgepakt samen met de gemeente, waarin heel veel geld wordt geïnvesteerd om Dalen vooruit te helpen in de energietransitie.