Dorpsbelangen Dalen

Dorpsbelangen Dalen is in 1999 opgericht. De leden van de vereniging zijn de buurtverenigingen in het dorp Dalen. Ook verenigingen en stichtingen die als doel hebben op te komen voor de belangen van de inwoners en/of van het cultureel erfgoed van Dalen kunnen lid worden.

Dorpsbelangen richt zich op de leefbaarheid van het dorp en het behartigen van de belangen van de inwoners. Daarbij is Dorpsbelangen aanspreekpunt voor de gemeente, de provincie en andere andere instanties en voor bedrijven, verenigingen en commissies in het dorp.

In 2017 heeft Dorpsbelangen de Dorpsvisie Dalen uitgebracht, waar de inwoners, organisaties en verenigingen van Dalen in beeld hebben gebracht wat de kracht van het dorp en waar Dalen de komende jaren mee aan de slag kan gaan om het dorp nog beter te maken.

Vanuit de Dorpsvisie zijn werkgroepen gevormd voor de volgende thema’s uit de Dorpsvisie:

Zorg voor elkaar
Verkeer, veiligheid en vervoer
Duurzaam Dalen
Wonen in Dalen
Werkgroep groen
Speeltuinen Dalen
Werkgroep SamenDalen

Naast de uitvoering van de Dorpsvisie is Dorpsbelangen betrokken bij de AED in Dalen, de aanleg van het glasvezelnetwerk Zuidenveld en bij het beheer en onderhoud van de Daoler Tuun.