Werkgroep Zorg voor elkaar

De Werkgroep ‘Zorg voor Elkaar’ van Dorpsbelangen Dalen is een werkgroep die inwoners van Dalen wil ondersteunen of wil bemiddelen als het om zorg/aandacht gaat.

Zorgboekje

In 2020 heeft de werkgroep een welzijn- en zorgboekje uitgebracht waarin inwoners in hun zoektocht naar zorg en welzijn, veel kunnen vinden. Deze is huis aan huis bezorgd. Mocht u niet zo’n boekje hebben dan kunt u deze nog ophalen in Selkersgoorn bij Annelies Jipping.

De werkgroep wil aandacht houden voor mensen die het lastig vinden bij het zoeken naar passende zorg, maar wil ook bemiddelen naar andere organisaties in Dalen die hen hierbij kunnen helpen.
De werkgroep vindt het belangrijk met andere organisaties van ouderenzorg samen te werken.
Eenzaamheid heeft onze speciale aandacht.

Er zijn veel activiteiten in Dalen waar men zich bij aan kan sluiten, indien dit wenselijk is. Dit alles staat in het Zorgboekje vermeld. Het Zorgboekje is te vinden op onze pagina op SamenDalen via deze link.

U kunt het boekje ook downloaden via deze link: Zorgboekje Dalen

Project Nei Naoberschap

Vanuit de werkgroep Zorg voor Elkaar is het project ‘Nei Naoberschap Dalen’ ontstaan.
Nei Naoberschap heeft eigen pagina’s op SamenDalen. Ga daarvoor naar Dorpsinitiatieven en klik op Nei Naoberschap. Of vind Nei Naoberschap via deze link.
Hier kunt u zich via het aanmeldformulier aanmelden voor hulpvragen, zolang dit geen professionele hulp inhoudt.
Maar u kunt ook rechtstreeks via de mail met hen in contact treden, neinaoberschapdalen@outlook.com 

Bakkie Troost

Vanuit de werkgroep ‘Zorg voor Elkaar’ is ook het project ‘Bakkie Troost’ ontstaan.
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand zullen er vrijwilligers aanwezig zijn op de Daler begraafplaats in de aula van DLE. We willen zo dorpsgenoten, of familieleden van verre steunen die een dierbare hebben verloren. “Praten verzacht de pijn”. De reacties zijn hartverwarmend! Erover praten geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat.

Wilt u meer weten over de werkgroep, neem dan via de mail contact met ons op zorgvoorelkaardalen@gmail.com