Voorbereiding ‘Dalen in 1 dag schoon!’

De gemeente Coevorden organiseert op woensdag 18 oktober a.s. de actie ‘Gemeente Coevorden in 1 dag schoon’. Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd.
De groep van 15 vrijwilligers in Dalen zal daaraan meedoen. Maar het zou mooi zijn als er meer mensen zich betrokken voelen bij een schoon en gastvrij Dalen. 

De gemeente organiseert, samen met vertegenwoordigers van de groep van 15, een voorlichtingsavond in De Spinde op 31 augustus om 19.30 uur.
Gerda Kos en Babette Kuper van de gemeente Coevorden geven op die avond een beeld van de organisatie van deze actie.
Dorpsbelangen Dalen staat voor een schoon en gastvrij dorp en zal ook aanwezig zijn bij de voorlichtingsavond van 31 augustus.

Iedereen die mee wil denken in de voorbereiding en een steentje wil bijdragen: graag tot ziens op 31 augustus om 19.30 uur in De Spinde.

Namense de werkgroep:

Jan Oostenbrink en Roelof Beek