Snelheidsmetingen Burg. Fonteinstraat

Vandaag deed VeiligVerkeerNederland in Drenthe op verschillende locaties in de provincie snelheidsmetingen. In Dalen was dat vanmorgen op de Burg. Fonteinstraat ter hoogte van de Thyakkerstraat.
De snelheden van het gemotoriseerd verkeer zijn daarbij met een radar gemeten, zowel van het uitgaande als het inkomende verkeer.

Te vaak te snel!


Over de gemeten periode is gebleken dat van het uitgaande verkeer 75% sneller reed dan de toegestane 30 km/uur.
Voor het inkomende verkeer bleek 30% sneller te rijden dan de toegestane 50 km/uur.

Overleg met de gemeente

De metingen zijn voor de Werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer van Dorpsbelangen input voor overleg met de gemeente over het herinrichtingsplan van de Burg. Fonteinstraat voor de aansluiting N34 – Thyakkerstraat.