Plaatsen van een bankje bij het station

Tijdens de dorpenronde op 16 september kwam uit de zaal de vraag of het mogelijk is om een bankje te plaatsen bij het station om mensen die wachten op een taxi of andere vervoersmogelijkheden, een zitplaats te bieden. De werkgroep heeft contact gezocht met NS-stations, de eigenaar van het station en de vraag voorgelegd. De vraag is gehonoreerd en vrijdag 22 november is het zover.

Om 11 uur ’s morgens zal het bankje worden geplaatst door medewerkers van de gemeente Coevorden in het bijzijn van vertegenwoordigers van de werkgroep en NS-stations. Andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. Hieruit blijkt maar weer dat samenwerken met andere instanties kan leiden tot succes.

De inzet van Dorpsbelangen Dalen en de werkgroep vervoer, verkeer en veiligheid heeft er ook toe geleid dat de overdekte wachtruimte op het station gehandhaafd blijft.