Petitie geluidsschermen viaduct N34 Dalen

Aan alle inwoners van Dalen

Tijdens de voorlichtingsavond over de verdubbeling van de N34 in 2018 bij Cornelis werd door vele inwoners van Dalen de vraag gesteld of er ook voorzieningen getroffen zouden worden om geluidsoverlast te verminderen. Doel van de wegverdubbeling is tenslotte om het aantal verkeersbewegingen over de N34 te kunnen vermeerderen.

Het antwoord op deze vraag was simpel en kort: nee, er wordt niets gedaan aan vermindering van geluidsoverlast. Wel werd gemeld dat er zgn. fluisterasfalt zal worden toegepast.

Een vreemde situatie!
Het lijkt erop dat er verschillende typen burgers in deze regio wonen, en de provincies verschillend met deze materie om gaan. Dit vanwege de maatregelen die wel getroffen werden een paar kilometer verder op de N34, net over de provinciegrens bij Ane.

Bij Ane werd de N34 niet verdubbeld maar ‘slechts’ aangepast naar 100 km, maar toch plaatste de provincie Overijssel op het viaduct houten schermen om geluidsoverlast te verminderen.

Ook bij Hardenberg zijn betonnen randen langs de N34 geplaatst om geluid te beperken voor de nieuwe bewoners van de wijk De Marslanden.

De provincie Drenthe wil graag een (inter)nationaal voorbeeld worden van hoe aanpassingen aan wegen mede aangewend kunnen worden om duurzame energievoorzieningen op functionele en passende wijze toe te passen in het landschap. Zie voorstellen: ‘Zonneroute A37’ en ‘Hunebed Highway’.

Voorstel:
Nu het nog kan, de bouwwerkzaamheden zijn nog maar nauwelijks begonnen, zou het plaatsen van een (geluids)scherm van zonnepanelen aan beide zijden van het talud en het viaduct bij Dalen een uitgelezen kans zijn om nu al als voorbeeldproject te kunnen dienen. Functionaliteit, opwekking van duurzame energie voor en door de bewoners en het verbeteren van de leefomgeving zouden hand in hand kunnen gaan.

Een eerder argument dat deze oplossing nog helemaal nieuw is, is inmiddels achterhaald, getuige de bijzonder geslaagde opstelling van een dergelijk scherm bij Uden langs de A50.

Oproep:

Als u als inwoner van Dalen vermindering van verkeerslawaai gecombineerd met het opwekken van duurzame energie òòk een belangrijke voorwaarde vindt bij de verdubbeling van de N34, dan wil de Werkgroep Duurzaam Dalen dit z.s.m. voorleggen aan Gedeputeerde Staten van Drenthe.

U kunt dit initiatief ondersteunen door het formulier ‘Petitie Zonnepanelen/Geluidsschermen viaduct N34 Dalen’ in te vullen. Ga hiervoor naar de website van Dorpsbelangen Dalen: www.dorpsbelangen-dalen.nl/zonnepanelenN34