Nieuws AED Dalen/Wachtum

Tien-jarig bestaan AED

De werkgroep AED Dalen/Wachtum bestaat in 2020 tien jaar. In deze afgelopen tien jaar hebben we, dankzij de inzet van sponsoren, donateurs, vrijwilligers (burgerhulpverleners) en de werkgroep AED, veel kunnen realiseren. Er hangen in Dalen en Wachtum inmiddels 10 AED’s en er zijn op dit moment 133 geregistreerde en getrainde vrijwilligers inzetbaar na een 1-1-2 melding. Dit alles biedt de mogelijkheid om in Dalen en in Wachtum de eerste zes minuten hulp te verlenen na een 1-1-2 melding, waarbij sprake is van een hartstilstand. In de afgelopen jaren heeft dit meerdere keren plaatsgevonden. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het soms niet om binnen 6 minuten aanwezig te zijn.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Als burgerhulpverlener moet je kunnen reanimeren. Voorwaarde is dat je 18 jaar of ouder bent én de afgelopen twee jaar één van deze trainingen hebt gevolgd:

  1. een basiscursus reanimatie of een herhalingsles
  2. een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of EHBO-er
  3. een reanimatietraining voor je beroep of studie (bijvoorbeeld als zorgverlener, arts, brandweer, of politie)

Twijfel niet en gebruik deze vaardigheid om levens te redden in jouw buurt.

Hoe werkt burgerhulpverlening

Stap 1: je hebt een reanimatiediploma, je maakt een account aan bij HartslagNU en meldt je aan bij de werkgroep AEDDALEN/WACHTUM
Stap 2: iemand in je buurt belt 112 bij een hartstilstand
Stap 3: je krijgt een oproep op je mobiel en volgt de gegeven instructie op
Stap 4: kun je even weg? Ga dan zo snel mogelijk naar het slachtoffer
Stap 5: samen met andere burgerhulpverleners start je met reanimeren en sluit je een AED aan
Stap 6: je gaat door met reanimeren tot de ambulance arriveert en het personeel de reanimatie overneemt.

De werkgroep AED biedt reanimatietrainingen aan

Reanimatietrainingen worden door ons aangeboden aan de vrijwilligers die niet via hun werkgever deze training kunnen volgen. De kosten voor deze trainingen mogen geen belemmering zijn om als vrijwilliger actief zijn. Des te meer vrijwilligers hieraan mee doen, hoe groter de kans is dat we snel kunnen helpen bij een hartprobleem. Voor onderhoud van de AED’s en voor het organiseren van trainingen kun je ons ondersteunen door donateur te worden.

Voor slechts €10,- per jaar kun je donateur worden

Je kunt je als donateur aanmelden middels het invullen van een donateurskaart. Deze kaarten vind je op de website van Dorpsbelangen Dalen, bij Drogisterij Annico, bij Drogisterij Dinja en Agrarisch Centrum Snijders Jager in Wachtum.

Samenstelling werkgroep AED Dalen/Wachtum :

Harry Ruinemans (namens dorpsbelangen Dalen)
Margriet Vroege (namens dorpsbelangen Wachtum e.o.)
Herman Snijders (technische zaken)
Herma Klompsma (voorzitter)
Rudolf Hidding (penningmeester)
Albertje Wilting (secretariaat)

Voor informatie en/of aanmelding als burgerhulpverlener kun je contact opnemen met Albertje Wilting 0524-552230 of 06 13965444 of via aeddalen@dalen.nu

De nieuwsbrief 2019 kunt u hier lezen.