Luunkamp verkeersveilig

De bewoners aan de Luunkamp hebben al een aantal jaren last van het lawaai van de rammelstroken in de straat, hoge snelheden en het sluipverkeer.

Buurtvereniging De Brinken heeft enige tijd geleden contact gezocht met de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer van Dorpsbelangen Dalen. Ze hebben het onderwerp aan de orde gebracht in het reguliere overleg van Dorpsbelangen met de gemeente Coevorden.

De gemeente is met het voorstel gekomen de rammelstroken te verwijderen en vier verkeersdrempels aan te leggen op de Luunkamp.

Op een goed bezochte inloopavond voor de leden van de buurtvereniging de Brinken en alle aanwonenden van de Luunkamp zijn de plannen gepresenteerd. De gemeente had tekeningen om een indruk te geven hoe het er uit zou komen te zien. De inloopavond gaf aan hoe betrokken de mensen zijn bij de aanpak van de Luunkamp ter bestrijding van het harde rijden en het sluipverkeer.

Inloopavond 

Op de inloopavond werden tal van suggesties aangedragen, zoals bloembakken en verspringende drempels, in plaats van verhogingen, ‘druppels’ of ‘puisten’, en meer politiecontrole.
Iedereen was het er mee eens dat de huidige rammelstroken kunnen verdwijnen. 
Alle suggesties zijn aan de gemeente voorgelegd en vervolgens is het gezamenlijke besluit genomen voor de veranderingen. Dat is ook weer teruggekoppeld naar alle betrokkenen.

Aanpassingen op de Luunkamp

Op de Luunkamp komen de volgende aanpassingen:

De rammelstroken worden verwijderd,
Er komen drie ‘druppels’ op de drie t-splitsingen, zoals dat nu ook zo is op de aansluiting van de Kolkakkers/Laveringsveen

Er komt een drempel bij de Oude Dalerveensestraat, ter hoogte van huisnummers 1,3,5,7 aan de Luunkamp. Daar is ook het speelveldje.

Na de zomervakantie wordt gestart met de aanpassingen.

Samenwerking 

Dit project is een mooi voorbeeld van uitstekende samenwerking tussen Buurtvereniging de Brinken, de werkgroep VVV van Dorpsbelangen Dalen en de gemeente Coevorden. Dank iedereen!