Grote belangstelling woonenquête

De werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen heeft de resultaten van de woonenquête van afgelopen voorjaar gepresenteerd. Doel van de enquête was het in beeld brengen van de wensen van de inwoners en op basis daarvan bijdragen aan de afstemming van vraag en aanbod.

Veel reacties

Veel inwoners hebben gereageerd op de enquête ‘Wonen in Dalen’. 

Maar liefst 135 enquêtes zijn ingevuld. Allerlei leeftijdsgroepen hebben gereageerd, vanuit diverse gezinssamenstellingen. Er waren 23 reacties van jongeren.

Uitkomsten

Er is via de enquête een brede variatie aan woonwensen bij de werkgroep kenbaar gemaakt.

Uit de enquêtes spreekt een enorme waardering voor het dorp. Gemiddeld geven mensen het cijfer 8,6 voor het woongenot in Dalen.

Ongeveer 50 respondenten hebben aangegeven met ons in gesprek te willen, over de kansen voor woningbouw in Dalen.

Ook interessant zijn de uitkomsten van de twee enquêtevragen hieronder over woonwensen in de nabije toekomst en interesse in een nieuwbouwwoning.

Woonwensen in de nabije toekomst (112 antwoorden)
Belangstelling voor een nieuwbouwwoning (74 antwoorden)

Bijeenkomsten in september

De Werkgroep wonen organiseert in september twee avonden om van gedachten te wisselen over de woningmarkt in Dalen en de kansen voor woningbouw.  

Maandagavond 12 september gesprek met de jongeren/starters op de woningmarkt 

Donderdagavond 15 september met de overige belangstellenden. 

Heeft u belangstelling om mee te praten? Noteer dan alvast de data.

Tot slot

De Werkgroep Wonen is blij met de grote betrokkenheid uit het dorp en de vele reacties. Dank daarvoor.

Namens de Werkgroep Wonen,

Marlous Duursma en Riet Muller