Dorpsbelangen Dalen overlegt met de NAM

De NAM heeft een klankbordgroep ingericht om inwoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen, zoals de vuilwaterinjecties en gaswinning. In de klankbordgroep zitten afgevaardigden van Dorpsbelangen Dalen en Plaatselijk belang Oosterhesselen. Ook is Dorpsbelangen
Schoonebeek hierin vertegenwoordigd.

Periodiek houdt de NAM zogenaamde bijpraatsessies met deze klankbordgroep. Op 12 mei is gesproken over de werkzaamheden die de NAM uitvoert bij de gaslocaties in Oosterhesselen naar aanleiding van vragen van bewoners en van Dorpsbelangen Oosterhesselen. De NAM onderzoekt daar of de gasproductie kan worden opgestart of worden verbeterd, binnen de bestaande vergunningen.
Als er in Dalen dergelijke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden zal Dorpsbelangen daar over geïnformeerd worden. Dorpsbelangen zal ook betrokken worden bij de communicatie met de inwoners. Of er werkzaamheden gaan plaatsvinden is nog niet zeker.

Op 12 mei was ook de Staatssecretaris voor de Mijnbouw, de heer Vijlbrief, in Schoonebeek. Hij was daar voor de officiële aftrap van het gebiedsproces om te komen tot waterinjectie in en direct rond Schoonebeek. Dorpsbelangen Schoonebeek heeft hier ook met de Staatssecretaris gesproken. De onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest zijn te bekijken in de bijlage via de downloadknop.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil in verband met de vuilwaterinjectie eind juni in Schoonebeek een informatiemarkt organiseren voor een breder publiek.

Medio juli is er weer overleg met de NAM en de organisaties voor Dorpsbelangen van Oosterhesselen, Schoonebeek en Dalen.