De Luunkamp volgende week op de schop

Op woensdag 31 augustus starten de werkzaamheden aan de Luunkamp. Door de bewoners van de Luunkamp wordt al enige tijd geklaagd over de verkeersveiligheid. Zo wordt er te snel gereden en is er sprake van sluipverkeer. Ook de huidige rammelstroken zijn geen succes, ze worden als storend ervaren en er is geluidsoverlast.

Na overleg met de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Vervoer van Dorpsbelangen Dalen, is gestart met gesprekken met de gemeente  Coevorden. 

Er zijn ideeën ingebracht en besproken. Na terugkoppeling aan de aanwonenden is uiteindelijk gezamenlijk voor onderstaande aanpassingen gekozen:

  • De rammelstroken worden verwijderd,
  • De aanleg van ‘druppels’ op de drie T-splitsingen, net zoals op de T-aansluiting Kolkakkers /Laveringsveen
  • De aanleg van een drempel ter hoogte van de huisnummers 1, 3, 5 en 7.

De bewoners van de Luunkamp krijgen informatie van de aannemer over de tijdelijke afsluitingen tijdens de werkzaamheden.