Aardgasvrij Dalen officieel van start

Donderdagavond 1 juni, ging Aardgasvrij Dalen officieel van start. De bijeenkomst in De Spinde werd geopend door DuurzaamDalen-voorzitter Folkert Sinnema. Hij vertelde dat er in Nederland 66 gemeenten zijn waar een proeftuin ‘Aardgasvrije wijk’ is. Dalen is één van deze proeftuinen. Duurzaam Dalen werkt in dit project samen met de gemeente Coevorden. Het afgelopen jaar is deze samenwerking vorm gegeven en is er veel voorwerk gedaan.

Dorpsvisie: Dalen aardgasvrij

Hierna vertelde Harry Lamberts, voorzitter Dorpsbelangen, dat enige jaren geleden de dorpsvisie Dalen is opgesteld. Hierin stond al de doelstelling dat Dalen in 2040 van het gas zou zijn. Duurzaam Dalen heeft hiervoor subsidie aangevraagd. Drie keer is scheepsrecht en zo is bij de derde mogelijkheid de subsidie voor Dalen toegekend aan de gemeente Coevorden.

Willy Heijnen: hoe bespaar je energie?

Willy Heijnen gaf uitleg over het proces. Via de energiecoaches kan advies gekregen worden over het besparen van energie. Hierna wordt gekeken hoe de benodigde energie duurzaam opgewekt kan worden en kan een overstap gemaakt worden naar een warmtepomp. Duurzaam Dalen kan mensen op gang helpen bij verduurzaming van het huis, maar mensen moeten ook veel zelf doen. Duurzaam Dalen kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidies.

Topverduurzamers Jan en Lucy Kerssies

Tot slot sprak wethouder Jeroen Huizing zijn waardering uit voor de enthousiaste vrijwilligers van Dorpsbelangen en Duurzaam Dalen. Zonder hen zou dit project niet mogelijk zijn. Namens Duurzaam Dalen werd symbolisch een check overhandigd aan Jan en Lucy Kerssies. Zij hebben het afgelopen jaar voortvarend hun huis verduurzaamd. Hierover heeft Jan nog een korte toelichting gegeven.

Vragen en informatie

Er was een grote opkomst, ongeveer 80 man. Na afloop kon er nog nagepraat worden en konden bezoekers met vragen terecht over ondersteuning, energiecoaches en bij de gemeente.