15 september: meepraten over wonen in Dalen

Dit voorjaar heeft de werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen een enquête gehouden, waarin we o.a. hebben gevraagd naar ieders woonwensen. Op 15 september vanaf 20.00 uur gaat de werkgroep in gesprek met iedereen die mee wil praten over de toekomst van wonen in Dalen. Vooral 65-plussers en doorstromers op de woningmarkt zijn uitgenodigd.

Belangstellenden die in de enquête hebben aangegeven verder te willen praten zijn persoonlijk uitgenodigd per mail.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen en je wilt toch meepraten en meedenken over de uitkomsten van het onderzoek en mee wilt denken en praten over de toekomst van Wonen in Dalen: van harte welkom!

Wel graag opgeven bij Riet Muller, voorzitter van de werkgroep Wonen. 

Mailadres: rietmuller56@gmail.com