Daler Starters

Daler Starters is een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daler Starters heeft als doel om betaalbare woonruimte te realiseren in Dalen voor starters op de woningmarkt. Met een mix van woonvormen zoals appartementen en/of duplex, tussenwoningen en hoekwoningen, die binnen vrije huur, sociale huur en koop vallen willen we er voor zorgen dat er in Dalen een meer divers aanbod komt van woningen en daarmee bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Momenteel (voorjaar 2023) zijn we bezig met het uitzoeken van locaties waar we het initiatief willen realiseren. In deze periode maken we ook een programma van eisen waaraan het te realiseren initiatief moet voldoen, voorbeelden hiervan zijn: parkeerplekken, uitstraling woningen en een gezamenlijke overkapping.

In dit proces wordt de vereniging geholpen en begeleid door Riet Muller van de werkgroep Wonen en Derk Jan Laanbroek van Milliger Vastgoed.

Contact

Mail: dalerstarters@gmail.com

Tel: (+31)6 392 143 26