Laat het 4 mei ook eens ‘oorverdovend’ stil zijn

Ik moet bekennen dat ik vroeger ‘toen ik nog jong was’ ook niet altijd meeging naar de 4-mei-herdenking in ons dorp. Ik zag de noodzaak er toen (nog) niet van in. Maar nu ik zelf tot de leeftijdsgroep behoor, die ik vroeger maar ‘oud’ vond, ga je toch over veel zaken anders denken.
Zo ook over het nut van de dag dat we de oorlogsslachtoffers herdenken. De laatste jaren had ik toch sterk de behoefte om ook mee te gaan lopen in de stille tocht die op 4 mei in ons dorp wordt gehouden.

Zeker ook om rond acht uur even twee minuten ‘oorverdovend’ stil te zijn. Dat doe ik vooral uit respect voor iedereen die ooit in oorlogssituaties heeft gevochten voor onze vrijheid. Zodat wij nu kunnen leven in een vrij Nederland. Het lijkt vanzelfsprekend, maar als ik het nieuws in de wereld zie en hoor, is onze vrijheid zeker een enorm voorrecht.

Vooral sinds het overlijden van mijn ouders besef ik des te meer dat hun generatie en hun ouders in de Tweede Wereldoorlog (elk op hun eigen wijze) hebben gevochten voor onze vrijheid. Daarom voelde ik mijzelf nu aan hen verplicht om op vier mei mee te lopen in de stille tocht en om te gedenken. Natuurlijk hangen wij bij ons huis ook de Nederlands driekleur vanaf 18.00 uur halfstok op deze belangrijke dag.
De 4e mei is een dag om even te denken aan degenen die ooit zo naar de vrijheid verlangden, maar voor wie deze dag nooit meer zou komen. Ik sta dan stil en denk aan hen die verslagen achterbleven, die hun vaders en zonen verloren omdat ze voor onze vrijheid streden.

Ook in Dalen groeit de belangstelling elk jaar om mee te lopen in de stille tocht. Wat zou het mooi zijn als u er dit jaar ook bij bent. Persoonlijk, met uw gezin of namens een vereniging, stichting, groepering of organisatie in het dorp. Ook dan zijn wij ‘Samen Dalen’!

Stil, om te gedenken en te herinneren.
Dan is twee minuten maar heel even.

Henk de Jonge

Verzamelen om 19.40 bij De Waag/Caspershof. Om 19.45 uur stille omgang naar de begraafplaats.