Stil

Stil

De egel ritselt door de blaadjes,

Maar verder is het stil.

De herten lopen langs hun paadjes,

Maar verder is het stil.

De tor komt uit de struik gekropen,

De mist komt door de wei geslopen,

De spin zit in zijn web van dauw,

En in de bomen krast de kauw.

De paddenstoelen voelen

Of het nog regenen wil,

Maar verder is het stil.

Zo stil als ik,

Zo stil als jij,

Zo stil als wij nu allebei.

ROBBERT-JAN HENKES

(Uit: ‘Ik wou dat ik een vogel was’, uitgeverij Ploegsma)