Leesclubs in tijden van Corona

In Dalen zijn meerdere leesclubs actief. Er zijn drie leesgroepen die aangesloten zijn bij de Stichting Literatuurclubs Drenthe. De SLD kiest jaarlijks vier boeken uit voor bespreking in de leesclubs. Dit boekenpakket kan voor een gunstige prijs worden aangeschaft. De groepen bestaan uit ongeveer tien deelnemers die vier keer per jaar huiskamerbijeenkomsten houden en een boek bespreken. Veel deelneem(st)ers zijn lid van Vrouwen van Nu.
De groepen in Dalen worden begeleid door Marjo de Vries. Voorop staan de interesse in lezen en de gezelligheid.

Maar toen kwam corona

De laatste bijeenkomst van het seizoen stond gepland voor eind maart, maar is niet doorgegaan in verband met het coronavirus. 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen staat gepland voor eind oktober. Het is nog niet bekend of en in welke vorm deze bijeenkomst door zal gaan. Kunnen de huiskamerbijeenkomsten hervat worden of blijft de stop van kracht? Of zal er wellicht gezocht worden naar een andere vorm van bespreken? 

ZOOMEN in de leesclub

Een andere leesclub in Dalen is ongeveer tien jaar geleden spontaan ontstaan. Deze groep is niet aangesloten bij een organisatie. Er zijn negen leden die om de zes tot acht weken een boek bespreken. Deze boeken worden door de leden zelf voorgesteld en gezamenlijk wordt na iedere bijeenkomst besloten welk boek er wordt gelezen en wie dit zal voorbereiden. De bijeenkomsten zijn op avonden afwisselend bij de deelnemers thuis. 

Op 14 mei werd het boek: Pastorale van Stephan Enter besproken. Omdat er, in verband met de maatregelen rondom het Covid-19 virus, geen huiskamerbijeenkomst kon zijn vond de bespreking plaats via de ZOOM-omgeving van een van de deelnemers. Niet alle deelnemers hadden ervaring met ZOOM.

Er is gewerkt met twee voorbereiders. Een organisatorisch-technische voorzitter die de uitnodigingen voor de ZOOM-bijeenkomst verstuurde en iedereen door de aanmelding loodste en gedurende de bijeenkomst de start en de afronding verzorgde. Daarnaast was er een persoon die de inhoudelijke voorbereiding van de bespreking van het boek en de achtergrondinformatie over de schrijver voor haar rekening nam. Bij de bespreking had iedereen een iPad of laptop bij de hand, de mobiele telefoon en pen en papier. De inhoudelijke bespreking verliep grotendeels zoals anders. Er werd gewerkt met gerichte vragen en er was naast plezier, ruim voldoende mogelijkheid om het boek en de schrijver inhoudelijk  diepgaand te bespreken. 

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de leesgroepen van de Stichting Literatuurclubs Drenthe of zin hebt om zelf een leesgroep op te richten, dan kun je kijken op de website van de Stichting Literatuurclubs Drenthe. 

In de bestaande leesgroepen in Dalen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.