Gedicht: Hoger

Hoger

vandaag fluit ik
eerder dan de vogels
trek de zon eigenhandig
hoger aan de hemel

tegenwind en twijfel
laat ik stuurloos
mijn vleugelslag
is licht

MONICA BOSCHMAN

(Poëziekalender 2021, PLINT)