Een huis voor iedere muis

Samen werken aan het muizenhuisproject!
De leerlingen van groep 5/6 van juf Arianne van de BWB hebben de laatste maanden keihard gewerkt aan een fantastisch muizenhuisproject. Ze knutselden de meest fantasievolle huizen in elkaar. Die huizen samen vormen een geweldig indrukwekkend muizendorp. Maar ja, daar horen natuurlijk wel bewoners bij!

Muizen van het handwerkcafé

Juf Arianne benaderde het Handwerkcafé van de bieb en vroeg of de deelneemsters misschien kans zagen muizenbewoners te maken. Dat is met vereende krachten gelukt! Er zijn de laatste maanden muizen gebreid, gehaakt en genaaid. Het formaat pakte hier en daar wat verschillend uit, maar voor alle 26 muizen is een goede plek in of op het muizenhuisgebouw gevonden!

Het was een zeer geslaagd gezamenlijk project! De muizenhuizen worden nu op school tentoongesteld, maar maken in juli de oversteek naar de bieb, waar de tentoonstelling voor iedereen te zien zal zijn.