Laden Agenda-items

« Alle Agenda-items

  • Dit agenda is voorbij.

Inloopbijeenkomsten voorontwerp Bestemmingsplan Kernen

25-02-2019, 16:00-20:00

Foto LogovGemeente Coevorden

Bericht namens gemeente Coevorden:

Voor de kernen bestaan allerlei verschillende bestemmingsplannen. Deze gaan we in één nieuw plan gieten. Dit wordt het Bestemmingsplan Kernen. Het college heeft op 5 februari ingestemd met het voorontwerp.

Waarom doen we dit? 
Bestemmingsplannen moeten om de zoveel tijd worden geactualiseerd. Om te voorkomen dat we ieder jaar één of twee bij de kop pakken, doen we het liever in een keer.
En dit is een mooie manier om voor gelijksoortige gebieden dezelfde regels op te stellen. Daarnaast verwerken we de consequentie van een aantal nieuwe beleidsregels in dit bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de woonvisie (verwijderen onbebouwde nieuwbouwlocaties) en cultuurhistorisch beleid (opname regels met betrekking tot archeologie).

Stem inwoners:
Zoals bij elke wijziging van een bestemmingsplan, leggen we het voorontwerp ter inzage. Op die manier kunnen inwoners en andere mensen die er belang bij hebben vragen stellen of een inspraakreactie geven. Vanaf dinsdag 12 februari ligt het plan 6 weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van een inspraakreactie kan schriftelijk of mondeling. Dit kan door het sturen van een brief met een duidelijke omschrijving van de punten waar men het niet mee eens is. Deze brief kan gericht worden aan:
Het college van B&W van de gemeente Coevorden.
Postbus 2
7740 AA Coevorden.

Inloopbijeenkomsten:
we houden twee inloopbijeenkomsten. Daar krijgen inwoners uitleg.
– Maandag 25 februari van 16.00 uur tot 20.00 uur in het Hof van Coevorden.
– Dinsdag 26 februari van 16.00 uur tot 20.00 uur in Restaurant en zalencentrum Wielens, Noord-Sleen.

Graag tot ziens

Namens het college van burgemeester en wethouders Coevorden, Teamleider Omgevingsontwikkeling.

 

Bron: gemeente Coevorden