Bestuur AED Dalen-Wachtum

Het bestuur van de Werkgroep AED Dalen-Wachtum bestaat uit:


Albertje Wilting (secretaris)
Rudolf Hidding (penningmeester)
Herman Snijders (lid technische zaken)
Gea Brinks
Margriet Vroege (afgevaardigde Dorpsbelangen Wachtum)
Harry Ruinemans (afgevaardigde Dorpsbelangen Dalen).

De Werkgroep AED valt onder Dorpsbelangen Dalen.