Bestuur AED Dalen-Wachtum

Het bestuur van de Werkgroep AED Dalen-Wachtum bestaat uit:


Albertje Wilting (secretaris) 
Rudolf Hidding (penningmeester) 
Harm Warringa (lid technische zaken) 
Gea Brinks 
Margriet Vroege (afgevaardigde Dorpsbelangen Wachtum) 
Harry Ruinemans (afgevaardigde Dorpsbelangen Dalen)

De Werkgroep AED valt onder Dorpsbelangen Dalen.