AED-informatie

Op deze pagina vind je alle informatie over AED.

AED

AED betekent Automatische Externe Defibrillator. Als iemand een hartstilstand heeft, wordt met behulp van de AED de hartslag weer op gang gebracht. Het wordt ook wel een Hartstarter genoemd. Om de AED te mogen bedienen, moet je een opleiding volgen. Deze opleiding duurt twee avonden en dan kun je dit apparaat bedienen en de eerste hulp geven. Als je de opleiding gevolgd hebt, word je aangemeld bij HartslagNu.nl . Momenteel zijn er in Dalen en Wachtum ongeveer 130 personen aangemeld en zij kunnen dus een oproep krijgen om te helpen. Ongeveer 50 personen hebben de cursus gedaan via de werkgroep, de anderen via een bedrijf of instelling.

Oproep

Als bij noodnummer 112 een oproep binnenkomt, wordt direct via HartslagNu.nl een bericht uitgedaan naar ongeveer twintig hulpverleners die in de buurt van het slachtoffer zijn. Via hun mobiele telefoon kunnen zij gelokaliseerd worden. Een aantal van deze hulpverleners moet zo snel mogelijk naar de patiënt gaan om te beginnen met hartmassage en beademing, andere hulpverleners krijgen opdracht om een AED op te halen (ze krijgen dan een code door van de kast waar de AED in zit) en naar de patiënt te gaan. Na de noodoproep moet de hulpverlening binnen zes minuten gestart zijn.
Als de ambulance arriveert zal het ambulancepersoneel de reanimatie overnemen.

Analyse

Het is heel belangrijk dat de hulpverlener de situatie goed inschat en weet of de patiënt een hartinfarct heeft of een hartstilstand. Dat leren ze op de cursus. Zodra de AED is aangesloten, geeft deze aan wat er aan de hand is en wat ze moeten doen.
Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat ze jaarlijks een herhalingstraining volgen.

Inzet

Jaarlijks wordt ongeveer drie tot vier keer de AED in Dalen en Wachtum ingezet. Vaak lukt het om de patiënt goed te helpen totdat de ziekenauto is gearriveerd, maar het loopt ook wel eens verkeerd af, ondanks alle hulp die gegeven wordt. De hulpverleners praten altijd goed met elkaar na wat er is gebeurd en hoe ze met de moeilijke situaties omgaan. De werkgroep heeft ook later nog goed contact met de hulpverleners en indien nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Wat gebeurt er bij een hartstilstand?

Bij een hartstilstand is er vaak sprake van een zeer snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, waardoor deze niet meer samentrekken. De bloedsomloop ligt stil en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Dit noem je ventrikelfibrilleren. Dit fibrilleren moet gestopt worden. Dit heet defibrilleren. Een AED herkent als er sprake is van ventrikelfibrillatie en geeft een schokopdracht als defibrillatie nodig is.

Hoe ziet een AED er uit?

Een AED is een draagbaar apparaat van ongeveer 30 bij 30 cm. Er zitten electroden aan die op de borstkas van het slachtoffer worden geplakt en die registreren of er een schok moet worden gegeven. Door een druk op de knop door de bediener van de AED wordt de schok toegediend. Er kan alleen een schok worden toegediend indien dit zinvol is.

Waarom is het gebruik van een AED zo belangrijk?

Als iemand een hartstilstand heeft dan wordt zijn overlevingskans vele malen groter indien er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt ingezet. Omdat het meestal langer duurt voordat de ambulance er is, is het dus van levensbelang dat er in een dorp voldoende AED’s en vrijwilligers zijn.

Waar hangen de AED’s in Dalen en Wachtum?

Alle AED’s zijn te vinden op de kaart via deze link.
Alle AED’s hangen in een verwarmde kast met een cijfercode. De cijfercode is bekend bij de vrijwilligers. Wij realiseren ons dat het jammer is dat de AED op deze manier niet voor iedereen toegankelijk is maar hierdoor is de kans op diefstal of vernieling zo klein mogelijk gemaakt.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Indien u nog vragen heeft dan kunt u zich wenden tot de Werkgroep AED Dalen- Wachtum.

Ook kunt u uw vraag stellen via de mail van de AED